Scholen voor bijzonder goed onderwijs

Op de scholen van TriVia krijgen kinderen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien.

03_Regenboog-3

We bieden hen een veilige omgeving, waarin ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. We laten ons daarbij inspireren door de Bijbel, die de basis is van ons handelen en daaraan richting geeft

Richtinggevende uitspraken

  • Wij investeren in betrokkenheid van ouders en de plaatselijke gemeenschap
  • Wij zijn professionals die zichzelf en elkaar tot verdere groei brengen
  • Wij geven eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen
  • Wij vormen leerlingen tot verantwoordelijke mensen met lef en vertrouwen die van betekenis zijn

Waar we voor staan

Wij brengen leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden bij, maar vormen hen ook als mens en leren hen op een goede manier samen te leven met anderen. Onze scholen vormen leer- en leefgemeenschappen met een veilig klimaat.

Bekijk onze missie en visie?

Waar we voor gaan

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer