Ons onderwijs

TriVia is een vereniging van 15 christelijke basisscholen in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en de Lopikerwaard die streeft naar bijzonder goed onderwijs. Dit realiseren we door leerlingen een veilige en stimulerende omgeving te bieden waarin ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

DeKandelaar-10

Ieder kind is welkom binnen TriVia en krijgt op onze scholen de ruimte om te groeien op zijn eigen niveau. Wij geven ons eigentijds onderwijs vorm aan de hand van drie speerpunten.

Eigentijds onderwijs

Wij stomen kinderen klaar voor de toekomst door ze op school een goede basis mee te geven voor hun verdere leven en loopbaan. Wij vullen dat in door 21-eeuwse vaardigheden te integreren in ons onderwijs. Daarin is ruimte voor onderzoekend en ontdekkend leren en maken we gebruik van eigentijdse leermiddelen (ICT).

Ruimte voor talentontwikkeling
Wij vinden dat elk kind talentvol is en bieden een stimulerende omgeving om zich te kunnen ontplooien. Wij geven elk kind de mogelijkheid om zijn talenten te ontwikkelen en nieuwe talenten te ontdekken.

Persoonlijke begeleiding voor ieder kind
Wij geloven dat ieder kind uniek is en zijn eigen krachten en uitdagingen heeft. Wij zien het als onze taak om ieder kind hierin zo goed mogelijk te ondersteunenDaarom bieden wij verschillende vormen en niveaus van ondersteuning en begeleiding, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en groeien op hun eigen niveau.

De juiste begeleiding, ruimte en aandacht voor jou en jouw talenten
Wij verwachten dat je met hart en aandacht bijdraagt aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Die aandacht krijg jij namelijk ook van ons.

Binnen TriVia ontvang je begeleiding van een van onze leerkrachtcoaches op de werkvloer en krijg je de ruimte om talenten te ontwikkelen via ons Talentenplein.

Zo ontwikkelen niet alleen onze leerlingen hun talenten, maar ook onze professionals. TriVia is daarmee dé bloeiplek voor talentontwikkeling.

Over TriVia

Het leren van leerlingen vindt niet alleen plaats achter de deuren van de school, maar ook in een omgeving die in het verlengde ligt van het leren op school. Zo zien wij ouders als educatief partner, zoeken wij de verbinding met de omgeving en werken we samen met de kinderopvang.

Kinderen die vanaf een van de scholen van TriVia de stap naar het vervolgonderwijs maken, hebben hun talenten ontdekt en geleerd deze in te zetten.

Waar we voor staan

Wij brengen leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden bij, maar vormen hen ook als mens en leren hen op een goede manier samen te leven met anderen. Onze scholen vormen leer- en leefgemeenschappen met een veilig klimaat.

Bekijk onze missie en visie?

Waar we voor gaan

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer