Vakleerkracht Engels

CBS De Rank

WTF Van 0,2 tot 0,7
Plaats Meerkerk
cbs de rank
DeRank-46

CBS De Rank

  • Blommendaal 6
  • 4231 DC Meerkerk

Solliciteer op deze vacature

2000 tekens resterend
Sleep bestanden hier of...
  • Maximale bestandsgrootte: 10 MB
Naar vacatureoverzicht

Waar we voor staan

Wij brengen leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden bij, maar vormen hen ook als mens en leren hen op een goede manier samen te leven met anderen. Onze scholen vormen leer- en leefgemeenschappen met een veilig klimaat.

Bekijk onze missie en visie?

Waar we voor gaan

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer