Bestuur en toezicht

Het college van bestuur is het bevoegd gezag van TriVia. De raad van toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door het college van bestuur.

Als u contact op wilt nemen met het college van bestuur kan dat via bestuur@triviascholen.nl. Als u contact op wilt nemen met de raad van toezicht kan dat via secretariaat@triviascholen.nl

Rehoboth-7

College van bestuur

Trivia-7

L.M. de Pater MA MSc (Len)

Voorzitter college van bestuur
Trivia-6

J. Korevaar (Coby)

Lid college van bestuur

Raad van toezicht

Trivia-4

F. de Bruin (Freek)

Voorzitter raad van toezicht
Trivia-2

M. de Groot (Martijn)

Lid raad van toezicht
Trivia-3

A. Friedrich (Anne)

Lid raad van toezicht
default profile afbeelding

A. den Hartog (Arie)

Lid raad van toezicht
default profile afbeelding

J. Hogenhout (Jan)

Lid raad van toezicht
Trivia-5

S. Rietveld-Haanschoten (Fia)

Lid raad van toezicht
Trivia-1

J.W. Vlot (Jan Wouter)

Lid raad van toezicht

Waar we voor staan

Wij brengen leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden bij, maar vormen hen ook als mens en leren hen op een goede manier samen te leven met anderen. Onze scholen vormen leer- en leefgemeenschappen met een veilig klimaat.

Bekijk onze missie en visie?

Waar we voor gaan

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer