TriVia als werkgever

Wij bieden medewerkers:

  • Een prettig werkklimaat
  • Een professionele cultuur
  • Volop ontwikkelingsmogelijkheden

Onze mensen geven kleur aan het onderwijs. Dit betekent dat ieder team inhoud geeft aan een eigen onderwijskundige identiteit en schoolprofilering, vanuit de speerpunten van TriVia.

03_Regenboog-29

Waarom werken bij TriVia?

TriVia streeft naar bijzonder goed onderwijs.Dit realiseren we door leerlingen een veilige en stimulerende omgeving te bieden waarin ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Daaraan kun jij een bijdrage leveren. Wij bieden jou de ruimte en begeleiding die je nodig hebt om je hierin te ontwikkelen.

Waar we voor staan

Wij brengen leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden bij, maar vormen hen ook als mens en leren hen op een goede manier samen te leven met anderen. Onze scholen vormen leer- en leefgemeenschappen met een veilig klimaat.

Bekijk onze missie en visie?

Waar we voor gaan

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer