Directeur

Als directeur ben je het gezicht van de school. Je geeft leiding aan een team van bevlogen collega’s met wie je samen zorgt voor bijzonder goed onderwijs.

DeRegenboog-1

Je onderhoudt contacten met ieder die bij de school betrokken is en draagt de kwaliteiten van de school uit. Met andere directeuren en het bestuur geef je vorm aan het beleid van TriVia.

Waar we voor staan

Wij brengen leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden bij, maar vormen hen ook als mens en leren hen op een goede manier samen te leven met anderen. Onze scholen vormen leer- en leefgemeenschappen met een veilig klimaat.

Bekijk onze missie en visie?

Waar we voor gaan

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer