Leerkracht

De leerkracht is de spil in ons onderwijs. Je krijgt de ruimte om samen met anderen te zorgen voor goed onderwijs. Jouw ideeën en inbreng doen ertoe! Wij stimuleren je om steeds beter te worden in je vak. Voor onze kinderen maak jij het verschil.

DeRegenboog-11

Waar we voor staan

Wij brengen leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden bij, maar vormen hen ook als mens en leren hen op een goede manier samen te leven met anderen. Onze scholen vormen leer- en leefgemeenschappen met een veilig klimaat.

Bekijk onze missie en visie?

Waar we voor gaan

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer