Onderwijsassistent

Als onderwijsassistent ben je een onmisbare schakel in de school. Jij ondersteunt de leerkrachten en begeleidt leerlingen in hun leerproces. Soms doe je dit individueel, soms voor de hele groep. Je vormt een hecht team met de leerkrachten.

Rehoboth-60

Bij TriVia bieden we graag ruimte aan stagiairs. Je krijgt alle kansen om praktijkervaring op te doen onder begeleiding van daarvoor opgeleide leerkrachten. We geven je de verantwoordelijkheid die past bij je ontwikkeling. Wanneer je klaar bent met je opleiding zoeken we met jou op één van onze scholen een werkplek die bij je past.

Waar we voor staan

Wij brengen leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden bij, maar vormen hen ook als mens en leren hen op een goede manier samen te leven met anderen. Onze scholen vormen leer- en leefgemeenschappen met een veilig klimaat.

Bekijk onze missie en visie?

Waar we voor gaan

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer