Zij-instromer

Wie als zij-instromer bij ons binnenkomt, krijgt een opleidingstraject op maat. Wij zorgen voor de begeleiding in een veilige omgeving op de werkvloer waarbij je stap voor stap groeit in je rol als leerkracht.

03_Regenboog-4

Dit gaat met vallen en opstaan. Op het moment dat je er klaar voor bent, geven we je de verantwoordelijkheid voor een eigen groep.

Waar we voor staan

Wij brengen leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden bij, maar vormen hen ook als mens en leren hen op een goede manier samen te leven met anderen. Onze scholen vormen leer- en leefgemeenschappen met een veilig klimaat.

Bekijk onze missie en visie?

Waar we voor gaan

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer